EN DE IT
Nannuo Gaiwan  
Bird Gaiwan  
Carp Gaiwan  

TEA SUGGESTIONS

3.50 € - Hong Qing
Green tea

Chinese yellow tea, whole leaf, directly from the farmer
4.50 € - Mengding Huang Cha
Yellow tea

Free shipment above 30 €!